Erabaki-guneak

 
Soziolinguistika Klusterrak bi organo nagusi ditu:
 
1. Batzar Orokorra
Bazkide guztiek dute Batzar Orokorraren erabakietan parte hartzeko eskubidea. Aurreko urteko balantzea onartu eta urteko egitasmoa eztabaidatzeaz gainera, zuzendaritzako kideak aukeratzen ditu.
 
2. Zuzendaritza Batzordea
Batzar Orokorrak izendatutako bazkideek osatzen dute. Hausnarketa estrategikoan eta urteko kudeaketa-planean ezarritako helburuak betetzen direla ziurtatzeko beharrezko erabakiak hartu eta egokitzapenak egitea da organo honen zeregin nagusia. Gaur egun ondorengoek osatzen dute:

Lehendakaria: Elhuyar Aholkularitza
Ordezkaria: Maddi Etxebarria
Lehendakariordea: Euskaraz Kooperatiba Elkartea (AEK).
Ordezkaria: Mertxe Mugika
 
Diruzaina: Gipuzkoako Urtxintxa Eskola
Ordezkaria: Maite Asensio
 
Kidea: ARTEZ Euskara Zerbitzua
Ordezkaria: Estiñe Astorkia
 
Kidea: Topagunea. Euskara Elkarteen Federazioa
Ordezkaria: Jasone Mendizabal
 
Kidea: Eusko Ikaskuntza
Ordezkaria: Josune Etxaniz
Kidea: Emun Kooperatiba Elkartea
Ordezkaria: Eider Alustiza
Kidea: HUHEZI Koop. E.
Ordezkaria: Nekane Arratibel
Idazkaria:  Imanol Larrea