105. 2017 (4) X. HAUSNARTU. EUSKAL SOZIOLINGUISTIKA SARIAK