87-88. 2013 (2-3) Euskal soziolinguistika ikerketa. Azken urteotako begirada

Azken urteetako euskal ikerkuntza soziolinguistikoaren azterketa deskribatzailea

Egilea(k): 
Iñaki Martínez de Luna, Estibaliz Amorrortu, Maria-Jose Azurmendi, Jean-Baptiste Coyos, Jone Miren Hernández, Lionel Joly, Inma Muñoa, Pablo Sotés eta Belen Uranga

Páginas