69. 2008 (4) HAUSNARTU, Euskal Soziolinguistika SARIAK