Edukiak

381 orriko eskuliburu honetan bildu nahi izan ditugu soziolinguistikaren nazioarteko oinarrizko teoria eta ikerketak, eta Euskal Herrian teoria eta ikerketa horiek izan duten garapena. Soziolinguistikaren oinarrizko kontzeptuen definizioak ere gehitu ditugu ataletan zehar eta liburuaren bukaerako glosarioan.

Hauek dira Soziolinguistika Eskuliburuaren atalak:

Aurkezpena

Laburtzapenak

1 Soziolinguistikari sarrera
1.0. Sarrera
1.1. Soziolinguistika eta haren sorrera
1.2. Euskal herrian
1.3. Harremanak auzo-diziplinekin
1.4. Ikerketa-eremu garrantzitsuak

2 Hizkuntzaren aldakortasuna
2.0. Sarrera
2.1. Hizkuntza ez da monolitikoa
2.2. Aldaera-motak
2.3. Aldaketa linguistikoa
2.4. Euskal herrian egindako zenbait lanen berri

3 Hizkuntza-ukipena
3.0. Sarrera
3.1. Ukipenaren ondorio indibidualak
3.2. Ukipenaren ondorio linguistikoak
3.3. Ukipenaren ondorio sozialak
3.4. Hizkuntzaren hautaketa, iraupena, ordezkapena eta zabalkundea
3.5. Ondorio gisa: hizkuntzen ekologia, lehen ikuspegia

4 Hizkuntza-ideologia eta hizkuntza-jarrerak
4.0. Sarrera
4.1. Hizkuntza-ideologia
4.2. Hizkuntza-boterea
4.3. Hizkuntza-komunitatea eta hizkuntza-nortasuna
4.4. Hizkuntza-jarrerak

5 Hizkuntza-politika eta hizkuntza-plangintza
5.0. Sarrera
5.1. Hizkuntza-politika
5.2. Hizkuntza-plangintza
5.3. Euskararen estatus juridikoa
5.4. Hizkuntza indarberritzeko ereduak
5.5. Euskara indarberritzeko saioen adibideak

6 Hizkuntzak aztergai: ikerketa-metodoetara oinarrizko hurbilpena
6.0. Sarrera
6.1. Hizkuntzaren arloa eta behar metodologikoak
6.2. Hizkuntza, hiztuna eta hizkuntza-testuingurua informazio iturri gisa

Bibliografia

Glosarioa