Euskararen erabilera eta erabileran eragiten duten faktore nagusiak

3,00€

 

Laburpena. Artikulu honek euskararen erabilerak 1991-2016 epealdian jorratu duen bilakaera ulertzeko gakoak aurkeztu eta azaltzen ditu. Bertan, harreman-sareak eta hitz egiteko erraztasunak hizkuntzaren erabileran duten eragina azpimarratzen da. Horrekin batera, egileak defendatzen du familia bidezko
transmisioa dela euskara biziberritzeko funtsezko tresna.

Hitz gakoak: Inkesta soziolinguistikoa, erabileraren tipologia, bilakaera, jarrera linguistikoa, hizkuntza-transmisioa.

Egilea(k): 
Jon Aizpurua Espin
Aldizkaria: 
EUSKAL SOZIOLINGUISTIKAREN 2016KO DATU ESTATISTIKOAK
Urtea: 
2017