Tokian tokiko hizkuntza aktibazioa:hainbat gako

Proiektu honen helburu nagusia hauxe da: herri eta eskualdeetan euskararen inguruko aktibazioa eragiteko gakoak identifikatzea eta aktibaziorako metodologia proposatzea.

Laburpena.Artikulu honetan Soziolinguistika Klusterra hainbat eragilerekin oraindik ere lantzen ariden ikerketa baten berri ematen da. Proiektu honen helburu nagusia hauxe da: herri eta eskualdeetaneuskararen inguruko aktibazioa eragiteko gakoak identifikatzea eta aktibaziorako metodologia propo-satzea. Herri aktibazioa lortu duten hainbat esperientzia aztertu ondoren, eta bi gunetan egiten ari garenondorioz detektatutako gakoak aurkezten dira. Aktibaziorako bost gako nagusi hauek aurkezten dira:lehena, behar sozial bati erantzutea; bigarrena, talde eragile kohesionatua, trakzio-lana egiten duena; hi-rugarrena, oinarri teoriko-ideologiko landua eta sendoa, intuizioa edota bisioa; laugarrena, antolaketaribegira egitura irekiak eta horizontalak sortzeko borondatea; eta bosgarrena, administrazioaren babesa.

Hitz gakoak: hizkuntza aktibazioa, gizarte aktibazioa, biziberritzea.

Proiektu honen helburu nagusia hauxe da: herri eta eskualdeetan euskararen inguruko aktibazioa eragiteko gakoak identifikatzea eta aktibaziorako metodologia proposatzea.

BAT aldizkaria: 
107. 2018 (2) Euskaltzaletasunaren aktibazioa (II)
Egilea(k): 
Zesar Martínez García, Amaia Balda Etxarte eta Imanol Larrea Mendizabal
Urtea: 
2018