BAT-115-2020 Herritarren hizkuntza-aktibaziorako prozesu proposamena

3,00€

Laburpena: 2016-2019 urte bitarteko “Tokian tokiko hizkuntza-aktibazioa” ikerketaren emaitza da artikulu honetako edukia. Tokian tokiko herritarrak euskararen gainean aktibatzeko zein gako zaindu behar diren identifikatu ostean, aktibazio horretarako balizko prozesua zein izan litekeen landu dugu ikerketa horretan. Hain zuzen ere, balizko prozesu hori proposatzen dugu artikulu honetan. Alde batetik, proposamen hori osatzeko jarraitu dugun lan-prozesua aurkezten dugu, eta, beste alde batetik, aktibazio-prozesuari irudikatu dizkiogun lau faseetako zereginak deskribatzen ditugu. Eduki horiek guztiak tokian tokiko euskalgintza-jarduna berritzeko baliagarri suertatzea espero dugu, besteak beste.
Hitz gakoak:: eraldaketa soziala, hizkuntza-aktibazioa, prozesu proposamena, herritarren antolaketa, herri mobilizazioa.

Egilea(k): 
Zesar Martinez, Maialen Iñarra
Aldizkaria: 
HIZKUNTZA - KOMUNITATEAZ
Urtea: 
2020