2022

Euskal Soziolinguistika Jardunaldia urtero antolatzen da euskararen biziberritzean funtsezkoak diren gaien inguruan ikerlarien, profesionalen, aktibisten eta erakunde-arduradunen arteko ezagutza-trukea bultzatzeko. 2022ko edizioa 2021eko Hizkuntzen Erabileraren Kale Neurketaren emaitzen azterketa partekatua egiteko topagunea izango da. Euskarak bere lurralde osoan duen bizi-indarraren argazki berritua ezagutu ostean ondorioak atera eta hurrengo urteetarako erronkak identifikatzeko saiakera izango da.

Euskal Soziolinguistika Jardunaldian parte hartzaile guztiak eragile aktibo dira ezagutza-trukean. Ez da igorle eta hartzaileetan banatutako dinamika, guztiok modu batean ala bestean, elkarrekin hausnartzeko tresnak eta plaza eskaini nahi ditu Soziolinguistika Klusterrak.

Jardunaldi honetan ez dira euskararen kale erabilera datuetatik eratorritako ondorio absolutu eta eztabaidaezinak emango, beraz. Egitarauko saioak baliatuko dira datuen interpretazio eta irakurketa erraztu dezaketen elementuak eskaintzeko. Parte hartzaile guztien egitekoa izango da entzundakotik eta ikusitakotik hausnarketa berriak egitea.

Kaleetako hizkuntza-erabilera 1989tik 2021era nola aldatu den badakigu, baina… nola aldatu da kalea bera? Nola aldatu da kalean egoteko eta kalea erabiltzeko dugun modua? Zein da orduko eta gaurko euskaldunen testuingurua? Zein eragin izan du globalizazioak? Zer ekarri du digitalizazioak? Zenbaterainoko hizkuntza-gaitasuna dute gaurko euskalherritarrek? Zer dago jokoan hurrengo urteetan? Nola eragin etxean edo lagunartean? Zertarako aukera ematen dute legeek? Zein zeregin dute erakunde publikoek?

Kaleetan hizkuntza bakoitza zenbat hitz egiten den jakitea galdera gehiagoren atea irekitzen duen palanka da. Eta bidea ematen digu elkartzeko eta galdera horien inguruan elkarrekin jarduteko.