EUSKARAREN KALE ERABILERAREN BILAKAERA. Euskal Herria, 1989-2021Iturria: Soziolinguistika Klusterra