EUSKARAREN KALE ERABILERAREN BILAKAERA, EREMU SOZIOLINGUISTIKOEN ARABERA. Hego Euskal Herria, 1993-2021
Iturria: Soziolinguistika Klusterra