EUSKARAREN KALE ERABILERAREN BILAKAERA ADINAREN ARABERA. Ipar Euskal Herria, 1997-2021
Iturria: Soziolinguistika Klusterra