EUSKARAREN KALE ERABILERAREN BILAKAERA ADINAREN ARABERA. Araba, 1989-2021
Iturria: Soziolinguistika Klusterra