HIZKUNTZEN KALE ERABILERA, ADIN ETA SEXU BEREKOEN ARTEAN. Euskal Herria, 2021
Iturria: Soziolinguistika Klusterra