HIZKUNTZEN KALE ERABILERA HAURREN PRESENTZIAREN ARABERA. Euskal Herria, 2021
Iturria: Soziolinguistika Klusterra