EUSKARAREN KALE ERABILERAREN BILAKAERA, HAURREN PRESENTZIAREN ARABERA. Euskal Herria, 2006-2021
Iturria: Soziolinguistika Klusterra