HIZKUNTZEN KALE ERABILERA, HIRIBURUETAN. Euskal Herria, 2021
Iturria: Soziolinguistika Klusterra