EUSKARAREN KALE ERABILERAREN BILAKAERA, HIRIBURUETAN. Euskal Herria, 1989-2021
Iturria: Soziolinguistika Klusterra