HIZKUNTZEN KALE ERABILERA LURRALDEAREN ARABERA. Euskal Herria, 2021
Iturria: Soziolinguistika Klusterra