EUSKARAREN KALE ERABILERAREN BILAKAERA. Lurraldeka, 1989-2021
Iturria: Soziolinguistika Klusterra