EUSKARAREN KALE ERABILERAREN BILAKAERA ADINAREN ARABERA. Euskal Herria, 1989-2021
Iturria: Soziolinguistika Klusterra