HIZKUNTZEN KALE ERABILERA, ADINAREN ARABERA. Euskal Herria, 2021
Iturria: Soziolinguistika Klusterra