EUSKARAREN KALE-ERABILERA, ADINAREN ARABERA ETA ADIN BEREKOEN ARTEAN. Euskal Herria, 2021
Iturria: Soziolinguistika Klusterra