EUSKARAREN KALE ERABILERA, ADINAREN ARABERA, LURRALDEKA. Euskal Herria, 2021 (%)
Iturria: Soziolinguistika Klusterra