Proiektuak

Egoera soziolinguistikoaren azterketarako eta bertan euskararen biziberritzearen alde esku hartzeko bideen gaineko proiektuak gauzatzen ditugu, metodo zientifikoak erabiliz. Diziplina anitzeko lantaldeen bidez lan egiten dugu, egitasmo bakoitzaren beharren arabera egokituta.
Cette section n'est disponible qu'en basque Le voir

Hizkuntza Aniztasunaren Mapak

Euskara, gaztelania eta ingelesa ez diren Euskal Herriko biztanleriaren hizkuntzak identifikatuz, lurraldeko hizkuntza-aniztasunaren mapak egitea da helburua. Horretarako, biztanleriaren jatorria kontuan hartu da, eta hipotesi mailan jatorrizko lurralde horietako hizkuntzen presentzia deskribatu da.

Aniztasunaren ezaugarriak ezagutzeko honako alderdi hauek aztertu dira: adinaren eta sexuaren banaketa geografikoa lurraldean, hiriburuan, beste udalerrietan, eskualdeetan eta azpi-eskualdeetan.

Identifikatutako aniztasunaren kudeaketa egokiaren aldeko zenbait neurri ere proposatu dira, helburu hauekin: sentiberatze-esparruan, gizartean hizkuntza-aniztasuna aberastasun eta aukera bezala hauteman dadin, eta jatorri atzerritarreko biztanleriak bertako hizkuntza-aniztasuna eta euskararen egoeraren berri zuzena izan dezan; eta kudeaketan, hiztun-kopuru altuko hizkuntzen aurreko ekimenak proposatzeko, eta hiztun-kopuru txikiko hizkuntzen aniztasunak denok ukitu gaitzan.

Egitasmoa 2019an jarri zen martxan, Gipuzkoako Hizkuntza Aniztasunaren Maparekn eta ordutik, beste lurraldeetako mapak sortzeko egitasmoak ere abitu dira.

Gipuzkoako Hizkuntza Aniztasunaren Mapa

Gipuzkoako hizkuntza aniztasuneko webgunean eskaintzen diren datuak eguneratu dira, Biztanleriaren Erroldako (2019) datuak txertatuz. Datu hauek aurrez bilduta zeudenekin alderatu dira eta Gipuzkoako Mapak islatzen duenaren azterketa sakona egin da.

Horrek azalarazi dituen beharrei erantzuteko ikerketa kualitatiboa egin da jatorri atzerritarreko hiztunen alderdi subjektiboa ezagutzeko. Hiztun modura hiztuna/hizkuntza/hiztun-komunitatea hirukiaren nola ulertzen duten eta euskararen eta bere biziberritze-prozesuarekiko dituzten pertzepzioak, jarrerak eta praktikak ezagutzera zuzendu da ikerketa.

Sakoneko elkarrizketa eta eztabaida-taldeak egin dira honako herrialdeetako jatorria duten Gipuzkoako hainbat biztanlerekin: Maroko, Errumania, Portugal, Pakistan, Aljeria, Txina, Senegal, jatorri-herrialdean gaztelania ofiziala duten pertsonekin eta aniztasun teknikariekin.

Gipuzkoako Hizkuntza Aniztasunaren Mapa – Webgunea

URANGA, Belen (2020). « Gipuzkoako hizkuntzen mapa: hizkuntza-aniztasunaren azterketa, euskara biziberritzearen testuinguruan », Euskera 65, 579-604 Bilbo: Euskaltzaindia

Arabako Hizkuntza Aniztasunaren Mapak

Biztanleriaren jatorriaren gaineko datuak oinarri hartuta, Bizkaian eta Araban euskara, gaztelania eta ingelesa ez diren hizkuntzak hitz egiten dituzten pertsonen datuak bildu dira. Hiztun komunitate horien hedadura eta kopuruak bildu dira eskualde eta udalerri mailako azterketa ahalbidetzen duen txosten kuantitatibo banatan. Horrez gain, hizkuntza aniztasunaren kudeaketa egokia helburu hartuta, esku hartzerako ildoak proposatu dira.

Bizkaiko Hizkuntza Aniztasunaren Mapa – Laburpena

EAEko Hizkuntza Aniztasunaren Mapa

EAEko hiztun komunitateen azterketa kuantitatiboa egin da. Erkidego, lurralde eta eskualde mailako datuak bildu dira. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako datuen arteko alderaketak egiteko aukera eman du azterketa honek.

 

Zuzendaria: Xabier Aierdi

Arduradun teknikoa: Belen Uranga

Partaideak: Euskaltzaleen Topagunea, Emun, Elhuyar

Babesleak: Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia eta Gipuzkoako Foru Aldundia