Partenaires

Soziolinguistika Klusterra est une organisation d’agents divers. Les membres du Cluster sont des organisations et des individus:

Euskaltzaindia

Membre d’honneur

Hernaniko Udala
emun - Euskara eta berikuntza soziala

71 membres individuels