Corse

Familia: Langues latines

Auto-glotonimoa: Corsu, Lingua corsa

Arrisku-maila: En danger (UNESCO Atlas of Languages in Danger)

Erakunde araugilea: --

Hitzargiak egitasmoan hizkuntza honi lotuta bildutako jardunbidea: