2011-2015

EAEko IKASLEEN EUSKARAREN ERABILERA ESKOLA-GIROAN (2011-2015) Txosten exekutiboa.

EAEko ikasleen hizkuntza-erabilera eskola-giroan, 2011-2015. TXOSTEN TEKNIKOA Uso lingüístico del alumnado en el entorno escolar de la CAPV, 2011-2015 INFORME TÉCNICO

BI ASTEAN BEHIN
ZURE EMAILEAN