Euskaraldia I. Emaitzen Azterketa. Euskararen Eremu Osoa. 2018-2019 ikerketa (Soziolinguistika Klusterra)

BI ASTEAN BEHIN
ZURE EMAILEAN