Hizkuntzen erabileraren kale-neurketa. Euskal Herria (2016) ikerketa (Soziolinguistika Klusterra)

BI ASTEAN BEHIN
ZURE EMAILEAN