% 2,7a Euskara, generoaz mintzo?

3,00€

Laburpena. Azkenengo Kale-Neurketetan joera argi bat antzematen ari da: emakumezkoek gizonezkoek baina gehiago egiten dute euskara. Artikulua, horren azpian egon daitezkeen arrazoiak irudikatzeko saiakera bat da. Horretarako testuak hiru atal garatzen ditu. Lehenengoan Kale Neurketak hainbat
urtetan utzitako datuen gaineko genero irakurketa egingo dugu. Bigarrengoan, eta aurretik emandako datuak osatzeko asmoz edo, azken urteotan zenbait azterlan kualitatiboek agertutako ondorioak aurkeztuko ditugu. Eta azkenengo atalean, datu kuantitatibo zein kualitatibo horiek mahai gainean utzitako
hainbat planteamendu, galdera, zein erronka plazaratuko ditugu, helburua generoaren gaineko auziak azaltzea baino azalaraztea izanik.

Hitz gakoak: Kale Neurketa, hizkuntza antropologia, hizkuntza-erabilera, antropologia feminista, generoa, gazteak, prestigioa, hezkuntza.

Egilea(k): 
Jaime Altuna eta Jone M. Hernández
Aldizkaria: 
EUSKAL SOZIOLINGUISTIKAREN 2016KO DATU ESTATISTIKOAK
Urtea: 
2017