I. Euskal Soziolinguistika Jardunaldia 2008. Geroa bermatzeko, oraina ezagutu